צור קשר

מחלבת המאירי   שם פרטי
עיר עתיקה, צפת שם משפחה
טלפון: 04-6921431 טלפון
פקס: 04-6822018 טלפון נייד
דוא"ל: yaniv@hameiri-cheese.co.il פקס
דוא"ל
עיר/ישוב
כתובת
מיקוד
הערות